×
×
PSX
Valoda:
Latviešu

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes “psx.lv” īpašnieku uzņēmumu “PSX RETAIL SIA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203058955, reģistrēts komercreģistrā 2017. gada 27.martā, juridiskā adrese: Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu "psx.lv" interneta tirdzniecības vietnē (turpmāk tekstā – Patērētājs).
Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti psx.lv interneta tirdzniecības vietnē.

Distances līguma spēkā stāšanās un izpildes laiks

1. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Patērētājs ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar e-pasta starpniecību.
Pasūtījums un pasūtījuma apstiprinājums tiek uzskatīti par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.
Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Patērētāja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Patērētāja pasūtītā prece nav pieejama, tad Pārdevēja pienākums ir informēt par to Patērētāju.
2. Pirms Patērētājs ir uzņēmies distances līguma saistības vai piekritis piedāvājumam, Pārdevējs skaidri un saprotami sniedz Patērētājam šādu informāciju:

Preces īpašības

Pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā. Papildus informācija tiek sniegta pēc Patērētāja pieprasījuma ar interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību ne vēlāk kā divu darba dienu laikā.

Preču cenas

1. Visas cenas precēm interneta tirdzniecības vietne "psx.lv" uzrādītas eiro (EUR) kopā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%). Preces cena ir tāda, kāda ir noradīta veiktajā pasūtījumā līdz saistību pilnai izpildei.
2. Izmaksas par preču piegādi Patērētājam nav iekļautas preces cenā.

Pasūtījumu piegādes laiki, veidi un to izmaksas

1. Preču piegāde Latvijas teritorijā tiks veikta 1-4 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas. Pārdevējs veic preces piegādi Patērētāja norādītajā adresē saskaņā ar pasta piegādes noteikumiem un "psx.lv" mājaslapas sadaļā “Preču Piegāde” noteiktajiem tarifiem. Patērētājs sūtīšanas izdevumu un preču apmaksu veic kopā, pirms Pārdevējs piegādā preces.
Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā. Piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Piegādātāja īpašiem noteikumiem.
2. Veicot apmaiņu vai atpakaļ sūtīšanu, pārvadājuma risku uzņemas Patērētājs (izņemot, ja Patērētājs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa gadījumā, visus ar piegādi saistītos izdevumus sedz Pārdevējs).

Preču pasūtīšana

1. Pārdevējs apņemas piegādāt pircēja "psx.lv" interneta tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet Patērētājs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā no izvēlētā piegādes veida. Preces pasūtīšana uzskatāma par Patērētāja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo distances līgumu par pasūtītās preces piegādi un par Patērētāja piekrišanu iegādāties pasūtīto preci par norādīto cenu. Patērētājs pasūta preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājaslapā "psx.lv".
2. Lai noformētu pasūtījumu, Patērētājam nepieciešams piereģistrēties - noformēt pasūtījumus Internetā var tikai reģistrēti lietotāji. Reģistrējoties kā lietotājs interneta vietnē "psx.lv" Patērētājs apņēmas iesniegt pareizus personīgos datus, reģistrēt savu īstu pilnu vārdu un izmantot darbojošos elektroniskā pasta adresi un talruņa numuru. Pēc pirkuma procesa pabeigšanas Patērētājs saņems e-pastu ar pasūtījuma apstiprinājumu un rēķinu, kas ir pasūtījuma veikšanas apstiprinājums, uzskatāms, ka Pārdevējs ir pieņēmis pircēja oferti, no savas puses ir pievienojies šim distances līgumam un šis distances līgums uzskatāms par noslēgtu starp Patērētāju un Pārdevēju.
3. Par jebkurām izmaiņām Patērētājs apņemas ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju. Ja netiek saņemts rēķina apstiprinājums uz pircēja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi, Pārdevējs nav pieņēmis pircēja oferti, nav pievienojies šim distances līgumam un Pārdevējam nav pienākuma izpildīt šādu pircēja pasūtījumu. Šādā gadījumā Patērētājam jāpārliecinās, vai viņš ir pasūtījumu noformējis atbilstoši Pārdevēja prasībām un vai ir norādījis pareizu e-pasta adresi un talruņa numuru.

Pasūtījuma apmaksa

1. Apmaksa skaidrā naudā saņemot preci tirdzniecības vietnes:
    • "PSX.lv" birojā, Brīvības gatve 204a, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039;
    • Domina Shopping, Ieriķu iela 3, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084;
    • Akropole Rīga Maskavas iela 257, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1063;
    • Spice Home Jaunmoku iela 13, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1046.
2. Ar pārskaitījumu bankā, internetbankā vai Stripe maksājuma sistēmā.
Rēķina apmaksa jāveic 3 dienu laikā uz rēķinā norādīto kontu. Līdz naudas līdzekļu saņemšanai, pasūtītā prece tiek rezervēta noliktavā 5 kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma pieņemšanas. Kad Pārdevējs saņems no Patērētāja maksājumu, pasūtījums tiks pieņemts un Patērētājam tiks nosūtīts par to paziņojums uz lietotāja profilā norādīto e-pastu. Tikai pēc apmaksas saņemšanas pasūtījums tiek pieņemts izpildei. Fiziskām personām veicot maksājumu, ailē ”Piezīmes” ir jānorāda pasūtījuma numurs.
Ar juridiskajām personām faktūrrēķina noformēšanai sazinās Pārdevējs. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu pēc naudas ienākšanas internetveikala norēķinu kontā.

Maksājuma atgriešana

Pārdevējs var atsaukt pirkumu šādos gadījumos:
1. Izvēlēto preci nav iespējams saņemt no ražotāja
2. Piegādes laiki pārsniedz līguma noteiktos
3. Rodas citi pamatoti iemesli atcelt pirkumu
Samaksāto pirkuma summu Pārdevējs atgriezīs uz bankas kontu, no kura Patērētājs veic maksājumu ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā.

Garantija

1. Visām precēm, kas nopirktas interneta tirdzniecības vietnē “psx.lv” ir 1 gada (12 mēnešu) garantija. Pasūtāmo preču pavadzīmi obligāti jāsaglabā, jo tas ir dokuments, kas apstiprina pirkumu un garantija ir spēkā tikai tad, ja ir saglabājies rēķins-pavadzīme. Defektu esamības gadījumā Patērētājam ir tiesības pieprasīt preces bezmaksas remontu vai apmaiņu.
Garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments, kā arī ražotāja , pārdevēja izsniegts garantijas dokuments (ja attiecīgai precei garantijas dokuments tiek izsniegts). Garantijas talons ir spēkā tikai tad, kad tajā pareizi un skaidri norādīts:
modeļa nosaukums, pārdošanas datums, pārdevēja paraksts un zīmogs. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai labot rēķinā vai garantijas talonā norādītos datus.
2. Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:
2.1. ja patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
2.2. ja prece, kas paredzēta personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem nepieļaujamiem mērķiem;
2.3. ja prece tikusi lietota neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
2.4. ja uz preces saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;
2.5. ja veiktas izmaiņas preces konstrukcijā vai shēmā;
2.6. ja preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai nav nosakāms.
3. Bojājumi, kuri anulē garantiju:
3.1. bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu iekļūšana preces iekšienē;
3.2. bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā u.c.), kā arī nelaimes gadījumi;
3.3. bojājumi, kurus izraisījusi neatbilstība barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru standartiem un citi ārējie faktori;
3.4. bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu, aksesuāru, dažādu veidu informācijas nesēju lietošana.
4. Garantija neattiecas: uz izlietošanas materiāliem, piederumu (aksesuāru) komplektiem un barošanas elementiem, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tas nav saistīts ar preces izjaukšanu.
5. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Apmaksa par preci tiks atgriezta tikai tajā gadījumā, ja prece ir oriģinālā, nebojātā iepakojumā, bez vizuāliem un tehniskiem bojājumiem un pilnā komplektā, kāds tas bija preces saņemšanas brīdī. Ja tomēr šādi bojājumi ir atrodami, Pārdevējam ir tiesības preci nepieņemt. Atgrieztā prece nedrīkst būt lietota. Pārdevējs pieņem preci tajā gadījumā, ja prece ir bez vizuāliem un tehniskiem bojājumiem un pilnā komplektā, kāds tas bija preces saņemšanas brīdī. Ja atgriežamās preces stāvoklis ir pasliktinājies, Patērētājam ir jāatlīdzina Pārdevējam zaudējumus sakarā ar preces vērtības samazināšanos. Samaksāto pirkuma summu Pārdevējs atgriezīs uz bankas kontu, no kura Patērētājs veic maksājumu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā.
6. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja Pārdevējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Preču atgriešanas garantijas noteikumi.

1. Prece nebojātā oriģinālajā iepakojumā Patērētājam japiegādā vai jānosūta ar Latvijas Pasta starpniecību kā ierakstīta sīkpaka uz “PSX RETAIL SIA” biroja adresi: Brīvības gatve 204a, Rīga, LV - 1039. Brāķa gadījumā jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.
Jāaizpilda preču atgriešanas veidlapa. Ja viss atbildīs noteikumiem, Pārdevējs trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas atmaksās Patērētāja pirkuma summu bankas kontā, no kura tika maksāts par pasūtījumu, vai citā preču atgriešanas veidlapā norādītā kontā.
2. Pārdevējs patur tiesības pirkuma summu neatmaksāt, ja atgrieztais sūtījums neatbildīs Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255 (3. panta 29. punkts).
Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Atteikuma tiesības un preču atgriešanas kārtība

1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Pārdevējam iegādāto preci. Patērētājam ir tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 - "Noteikumi par distances līgumu".
2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:
2.1. ja tiek iegādāta prece – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā;
2.2. ja patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci;
2.3. ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu;
2.4. līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci.
3. Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē Pārdevēju, aizpildot atteikuma veidlapu vai  sūta paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa e-pastu. Termiņš ir ievērots, ja Patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
4. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu. Pārdevējs ir tiesīgs nodrošināt Patērētājam iespēju Pārdevēja tīmekļa vietnē elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā gadījumā Pārdevējs, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (tai skaitā elektronisko pastu), nekavējoties paziņo Patērētājam par atteikuma saņemšanu.
Patērētājs nosūta preci atpakaļ Pārdevējam vai nodod to Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
5. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā Patērētājam viņa samaksāto naudas summu,izņemot Patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Patērētājs, izņemot gadījumus, kad Patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Patērētāju, ka izmaksas jāsedz Patērētājam.
6. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības noteikumu par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
6.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
6.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
6.3. prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
6.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
6.5. Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
6.6. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar Patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.
7. Piesakot Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Līgums tapis saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

The Consumer Rights Protection Law.

Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu".

Attiecības starp Patērētāju un Pārdevēju regulē šis distances līgums, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Patērētājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Pārdevēju. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
Veicot pasūtījumu interneta tirdzniecības vietnē “psx.lv”, Patērētājs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt. Patērētājs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.